Vauxhall Vectra Cdti

BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008

BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008
BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008

BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008  BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008

BORG n BECK 2-PC CLUTCH KIT - OE QUALITY. Detail 1: for engines with DMF.


BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008  BORG n BECK 2PC CLUTCH KIT for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2004-2008