Vauxhall Vectra Cdti

BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008

BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008

BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008    BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008
BORG n BECK 3-PC CLUTCH KIT with CSC - OE QUALITY.
BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008    BORG n BECK 3PC CLUTCH KIT with CSC for VAUXHALL VECTRA 1.9 CDTI 2002-2008